POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 16.01.2024

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 
1. CINE SUNTEM NOI ?

Proiectul Kabinett Wine & Spirits (în continuare ”Magazinul de vinuri” sau ”Societatea”) a început din dorința lui Lucian Sărdan – WSET Level 3 Award in Wines și reprezentantul societății comerciale cu același nume, de a împărtăși pasiunea sa cu toți iubitorii de vin, reînviind totodată, tradiția familiei sale în acest domeniu (atât bunicul cât și străbunicul său au făcut vin, respectiv comerț cu vin). Având în vedere că în lume sunt foarte multe soiuri de struguri, foarte multe crame, foarte multe etichete, Lucian Sărdan a realizat o selecție proprie, care îl reprezintă și care o împărtășește cu cei care apreciază vinul de calitate.

Misiunea lui Lucian Sărdan este de a fi alături de clienți săi atât la evenimentele speciale dar și în momentele obișnuite ale vieții.

Deviza sa este: Pasiune, Profesionalism, Încredere, Responsabilitate.

Date de contact:

Adresa magazinului de vinuri: Târgu-Mureș, str. Libertății nr. 25, cod 540031, județul Mureș.

Adresa de E-mail: office@kabinettwinespirits.ro                

Nr. de telefon: 0770.359.390 

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate – candidați care aplică pentru posturile disponibile, angajați, clienți, reprezentanți ai partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, precum și datele altor persoane fizice care interacționează cu Magazinul de vinuri și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

   • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
   • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
   • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
   • exacte și actualizate în termen;
   • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
   • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 
3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date: date de identitate din C.I./pașaport (nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr C.I./pașaport, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu), date de contact (adresa de e-mail, număr de telefon), date din acte de stare civilă, date privind formarea profesională (ex.: diplome, studii, date din CV etc.), date privind situația familială sau medicală (ex.: cazuri de deces în familie pentru acordarea beneficiilor oferite conform legii, prelucrări ale concediilor medicale etc.)

În scopul completării și transmiterii Formularului de Contact (secțiunea ”Contact”) de pe website-ul Magazinului de vinuri www.kabinettwinespirits.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, subiect și orice alte date lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ”Mesaj”.

În scopul efectuării unei rezervări la o degustare de vinuri alese (secțiunea ”Blog” – Evenimente) de pe website-ul Magazinului de vinuri www.kabinettwinespirits.ro, se selectează evenimentul propus de organizator și se rezervă în măsura locurilor disponibile, telefonic sau  printr-un mesaj pe WhatsApp. În acest context vă prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon și fotografia de profil (dacă aceasta există pe Whatsapp).

Se poate contacta reprezentantul Magazinului de vinuri și în mod direct – prin telefon mobil, accesând numărul de telefon mobil indicat pe pagina principală (la secțiunea ”Acasă”) de pe website-ul www.kabinettwinespirits.ro.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de Cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm adresa de E-mail, iar după încărcarea acestor date, se apasă butonul ”Abonează-te”. 

 
4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

   • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma dispozițiilor legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
   • încheierii și executării diferitelor contracte;
   • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul angajării de personal, publicării unor imagini pe website, etc.);
   • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex.: adoptarea de măsuri de protecție și securitate a personalului din locație, exercitarea unor drepturi și interese legitime în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.)
 
5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex.: în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

   • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor societății comerciale în procedurile contencioase sau necontencioase etc.)
   • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Magazinului de vinuri care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.
   • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

Datele cu caracter personal prelucrate de Societate nu sunt transferate de către aceasta (direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi) în afara României sau Spațiului Economic European.

 
7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 
8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul General privind Protecția Datelor:

   • Dreptul de acces;
   • Dreptul de rectificare;
   • Dreptul la ștergere;
   • Dreptul la restricționarea prelucrării;
   • Dreptul la portabilitate;
   • Dreptul la opoziție a prelucrării;
   • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
   • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon (la nr. 0770.359.390), sau E-mail la adresa: office@kabinettwinespirits.ro, respectiv prin poștă sau curier la adresa: Târgu-Mureș, str. Libertății nr. 25, cod 540031, județul Mureș, România.